Se de 63 kommuners udgifter til flygtninge her

Kommunerne har overfor TV 2 opgjort deres udgifter i 2015 til midlertidige boliger, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, danskuddannelse, tolkeudgifter og kontanthjælp. 63 ud af landets 98 kommuner har svaret på TV 2s rundspørge.