Områder med risiko for oversvømmelser

Ved lyserød er der ingen valid data af vandstanden. Du kan se vandstanden dag for dag på DMI.
Kilde: Naturstyrelsen