Flygtningekvoter i EU

Kortet viser hvilke EU-lande, der på nuværende tidspunkt har modtaget henholdvis flere og færre flygtninge, end de skulle for at imødekomme de flygtningekvoter, der blev foreslået i maj 2015.