Sådan sikrer du dig mod skybrud

 1. Tøm kælder for værdier

  Der er risiko for at få oversvømmelse i kælderen ved skybrud. Sørg for at tømme din kælder for de vigtigste værdigenstande - eller sæt dem op på en reol, så de ikke står direkte på gulvet.

  Få evt. installeret en højvandslukke på gulvafløbet i kælderen, så kloakvand ikke kan læbe tilbage i kælderen.

 2. Få hjælp af din nabo

  Hvis du er væk hjemmefra, mens skybruddet står på, bør du kontakte din nabo - og få dem til at tjekke op på din bolig for dig. Gør din nabo opmærksom på særligt udsatte områder, der bør holdes øje med.

 3. Tjek afløb og tagrender

  Gå din ejendom igennem for riste, afløb og tagrender. Sørg for at de ikke er stoppet til med blade og snavs. Stoppede afløb gør det svært for regnen at komme væk. Det er altid en god ide at sørge for at fjerne snavs og blade fra udsatte områder jævnligt.

 4. Fjern elektroniske apparater

  Elektroniske apparater har som bekendt ikke godt af nærkontakt med vand. Sæt apparaterne op på noget højt, så vandet ikke trænger op til dem. 

  Vær opmærksom på stikkontakter, der sidder tæt på gulvet.

   

   

 5. Køb sandsække

  Sandsække er en god måde at sætte en stopper for uønsket regn. Læg dem der, hvor der er risiko for, at der kan trænge vand ind. Eksempelvis ved revner i fundamentet, ved indgange og lignende.  

 6. Hav redskaber klar

  Skulle uheldet være ude, og der trænger vand ind i dit hjem, kan du forberede dig ved at have skovle, klude, koste og spande klar, så du kan komme af med det uønskede vand hurtigst muligt.

   

   

 7. Gem en pose med tøj i toilettet

  Meget regn på kort tid kan resultere i at kloakkerne flyder over. Desuden kan du risikere, at dit toilet svømmer over. Det kan du undgå ved at tage en pose med tøj og putte i toilettet. Sæt den fast i vandlåsen i toilettet. Derefter lægger du sandsække oven på. 

   

 8. Tøm regnvejrstønde

  Hvis du er i besiddelse af en regnvejrstønde, bør du tømme den inden regnen dukker op. Hvis der kommer massiv regn, risikerer du at din regnvandstønde svømmer over. Det kan medføre, at der trænger vand ind uønskede steder.

   

   

 9. Luk vinduer og døre

  Gå hele dit hjem igennem og sørg for at alle døre og vinduer er lukkede forsvarligt. 

 10. Undersøg dit hus' placering

  Sørg så vidt muligt for, at grunden omkring huset skråner væk fra huset, så vand kan løbe væk. Hvis det ikke er muligt, så kan en drænrist være en mulighed.

  Undersøg, for eksempel på hjemmesiden dingeo.dk, hvor højt din grund ligger i forhold til naboerne og andre huse i kvarteret. Det giver et fingerpeg om, hvor stor risiko du har for oversvømmelse.

  Jo større del af din grund, der er dækket af fliser og andre hårde overflader, jo sværere har regnvandet ved at sive i jorden. Græsplaner og blomsterbede tager bedre mod vandet.