Disse omrĂĄder rammes af en storkonflikt

 1. Borgerservice

  Servicen på borgerservicekontorerne rundt om i landets kommuner vil blive ringere som følge af lavere bemanding. Det vil for eksempel sige, at udstedelse af pas, kørekort og lægevalg vil tage længere tid. 

 2. Bryllupper og begravelser

  Alle kirkelige handlinger, ikke bare bryllupper og begravelser, men også barnedåbe og konfirmationer vil blive udskudt, da præster og en meget stor del af kirkernes øvrige personale rammes af en kommende storkonflikt.

  Begravelser og bisættelser er en særlig udfordring, idet opbevaring og kremering af døde også bliver ramt.

 3. Børnehaver og vuggestuer

  Ingen børn vil kunne blive passet i de offentlige daginstitutioner.  

  Specialinstitutioner for sårbare børn vil dog fortsat være åbne. 

 4. Danmarks Meteorologisk Institut

  Det er indtil videre uklart, hvordan DMI vil blive påvirket af en storkonflikt, da der endnu ikke er indgået aftale om nødberedskab mellem Moderniseringsstyrelsen og det tekniske/akademiske personale på DMI.  

  Men der er indgået en aftalte om nødberedskab mellem meteorologerne hos DMI og Moderniseringsstyrelsen. Det betyder, at der ikke vil være nogen almindelige vejrudsigter, men der vil fortsat blive udstedt vejrvarsler om særligt farligt vejr, i det omfang teknikken tillader det.

  Under storkonflikten vil der ikke blive udsendt vejrudsigter for en række lufthavne. Det vil få konsekvenser for luftfarten, som bliver nødt til at agere efter et andet regelsæt. Men det er uklart, hvordan det præcist vil ramme luftfarten. Det oplyser Carsten Simonsen, chef for Operationsafdelingen hos DMI, til TV 2

 5. Den kommunale tandpleje

  Organiserede tandlæger og tandplejere vil også være omfattet af storkonflikten. Der opretholdes et nødberedskab, men planlagte behandlinger vil blive udskudt til efter konflikten.

  Den kommunale tandpleje omfatter børne og ungdomstandplejen for børn og unge til og med det 17. år, samt omsorgstandplejen, der er for svækkede ældre, som ikke er i stand til at gå til en almindelig tandplejer. 

 6. Domstolene

  Dele af retsvæsenet bliver ramt af konflikten. Det gælder nogle byretter og fogedretter

 7. Eksamener

  Eksamener rundt om i landet risikerer at blive aflyst,.

  På den korte bane gælder det universiteter og andre videregående uddannelser, som allerede er ved at afholde eksamener. Bliver konflikten længerevarende vil det også gå ud over eksamener i folkeskolen og på gymnasierne.

  Elever på erhvervsskolerne vil heller ikke kunne gå til eksamen, da de ansatte, som skal betjene it-systemet bag, vil være lockoutet.

 8. Erhvervsskoler

  Erhvervsskolerne bliver overordnet set ikke ramt, da de fleste undervisere er kvotalønnet timelærere eller tjenestemandslignende ansat. Det betyder, de hverken strejke eller lockoutes.

  Men erhvervsgymnasier og handelsskoler vil hvile ramt, da en del af lærerne her er organiseret under Gymnasieskolernes Lærerforening, som er udtaget til den kommende konflikt. 

  Eksamenerne på erhvervsskolerne vil dog under alle omstændigheder blive ramt.    

 9. Flytrafikken

  Flytrafikken vil blive påvirket, men omfanget er endnu ikke klart. Det skyldes, at flyselskaberne bliver nødt til at agere efter et andet regelsæt, da Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) under konflikten kun vil operere efter et nødberedskab. 

  Det endelige nødberedskab for DMI forventes dog først at falde på plads inden for et par dage. 

  - Vi har aldrig prøvet det her før, så vi ved ærligt talt ikke, hvad konsekvenserne bliver for luftfarten, oplyser Carsten Simonsen, chef for Operationsafdelingen hos DMI. 

  Herududover er 100 ud af 650 flyveledere, flyvelederassistenter og teknikere hos selskabet Naviair udtaget til strejke. Det vil formodentligt også påvirke flytrafikken i perioder, har Naviair oplyst i en mail til TV 2. 

   

 10. Folkeskolen

  KL’s lockout rammer 86 procent af de ansatte på undervisningsområdet i folkeskolen. Derfor vil alle landets folkeskoler lukke under den kommende konflikt.

  Specialskoler for sårbare børn, unge og voksne vil dog være undtaget.

 11. Fødevarekontrollen

  Fødevarestyrelsens kødkontrol er udtaget til strejke, mens administrative medarbejdere er udtaget til lockout. 

  Slagterierne vil derfor blive nødt til at stoppe slagtningen af dyr, og dermed risikerer butikkerne at løbe tør for kød. Men det afhænger af, hvor store lagrene er, og hvor længe en konflikt vil vare. 

  Ligesom den milliardstore danske eksport af svinekød risikere at blive ramt af en storkonflikt.    

 12. Gymnasier

  Først udtog Gymnasielærernes fagforening 19 gymnasier i deres strejkevarsel. Efterfølgende blev resten udtaget i lockoutvarslet. 

  På nær Sankt Annæ Gymnasium. Det er blevet glemt, da det er kommunalt ejet.

 13. It-systemerne

  Nogle af det offentliges it-systemer vil være undtaget, mens andre ikke vil. Det er meget komplekst at give det fulde overblik.

  Men Statens It, der blandt andet leverer it-infrastruktur til det offentlige, oplyser, at de vil blive ramt på stort set alle områder. Det vil få konsekvenser for både driften og igangværende projekter.

  Statens It leverer til en række ministerområder, for eksempel Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet.  

 14. Parkeringskontrol

  Der vil være færre kommunalt ansatte p-vagter i gaderne.  

 15. Plejesektoren

  Hjemmehjælp og plejehjem bliver kun mildt ramt af storkonflikten.

  Der er få ansatte, som er udtaget og det vil betyde, at de ældre skal vente en smule længere med for eksempel at komme i tøjet.

  Men man vil ikke sætte de ældres liv og helbred på som, som er afhængig af at de får tilstrækkelig og regelmæssig pleje.  

 16. Politiet

  De fleste politifolk er tjenestemænd og kan ikke strejke eller blive ramt af lockout. Så det almindelige politiberedskab opretholdes under en konflikt.

  Politiets kontorpersonale og øvrige overenskomstansatte personale kan imidlertid blive omfattet. Det vil gå ud over for eksempel politiets fotovogne, køreprøver og betjeningen af politiets 114-telefon

 17. SU, kontanthjælp og andre offentlige ydelser

  Alle, der får offentlige ydelser, vil fortsat modtage disse under en storkonflikt.  

  Selvom det meste af personalet på gymnasierne, erhvervsskolerne og de videregående uddannelser er udtaget til konflikten, gælder det ikke for dem, som står for udbetalingerne til de studerende, som derfor fortsat vil modtag SU, elevløn og lignende.  

 18. Sygehuse og hospitaler

  Konflikten rammer massivt på landets sygehuse og hospitaler, hvor både læger, sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere er omfattet.

  Psykiatiske patienter og kræftpatienter er undtaget, ligesom der opretholdes et forsvarligt nødberedskab, som trods alt bliver større end det regionerne først havde lagt op til

 19. Togtrafikken

  Alle landets intercitytog vil stå stille, da Banedanmark har meldt ud, at de ikke på forsvarligvis kan tillade tog at køre på deres strækninger.

  Kystbanen og S-togene vil ligeledes ligge stille hen.

  Kun Lemvigbanen, Århus Letbane og Københavns metro vil være i drift. 

 20. Universiteter

  Som udgangspunkt lukker alle universiteter ned. 

  Men undervisningsassistenter og eksterne lektorer er ikke omfattet af overenskomsterne, ligesom det er uvist, hvor mange af de ansatte, der er organiseret i en fagforening. Disse skal derfor fortsat møde på arbejde under konflikten.