Dét tilbydes en flygtning i de europæiske lande:

Økonomisk hjælp

Økonomisk hjælp

 1. Danmark: Ja
  Den danske ydelse består af en grundydelse, en tillægsydelse og eventuelle forsørgertillæg.
  Grundydelse - kun på asylcenter uden madordning:
  54,04 kr. pr. dag (1632 kr. om måneden) 
  Hvis asylansøgeren bor sammen med ægtefælle eller samlever på asylcenter: 42,79 kr. pr dag (1.283,70 kr. om måneden)
  Forsørgertillæg for 1. og 2. barn: 63,06 kr. pr. barn pr. dag (1891,8 pr. barn om måneden)
  For 1. og 2. barn til asylansøgere indkvarteret i asylcenter med kantineordning: 9,02 kroner pr. barn pr. dag (270,6 kr. om måneden)
  Forsørgertillæg for 3. og 4. barn: 45,05 kr. pr. dag pr. barn (1351,5 kr. pr. barn om måneden)
  Der udbetales ikke forsørgertillæg for 3. og 4. barn for asylansøgere på asylcenter)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn under 10 på asylcenter uden madordning: Ca. 6350,6 kr. om måneden

  ​ 
 2. Belgien: Ja (lommepenge)
  Pr. voksen: 221 kr. om ugen  (884 kr. for 4 uger)
  Hvis man udfører arbejde på asylcenteret: Op til 1381 kr. om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn under 10 år: Ca. 1768 kr. hver 4. uge - hvis den ene forælder arbejder på asylcenter: Ca. 3149 kr. om måneden 

   
 3. Finland: Ja
  Enlig forsørger uden madordning: 2352 kr. om måneden
  Personer over 18 år: 1987 kr. om måneden
  Barn, der bor sammen med sin familie: 1500 kr. om måneden
  Lommepenge til unge under 16 år: 202 kr. om måneden
  Lommepenge til unge 16-18: 365 kr. om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn under 10 år på asylcenter uden madordning uden lommepenge: Ca. 6974 kr. om måneden.
   
 4. Frankrig: Ja
  Ved indlogering i modtagelsescenter varierer beløbet mellem 679-5355 kr. om måneden afhængig af familie. 
   
 5. Spanien: Ja
  I boliger tildelt af myndighederne eller  asylcentre pr. voksen:
  Op til ca. 385 kr. om måneden
  Pr. barn under 18 år: Op til ca. 142 kr. om måneden
  Om året op til 2710 kr. til tøj
  Derudover transportudgifter 

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år på asylcenter uden tøjpenge og transportpenge: Ca. 1054 kr. om måneden.

   
 6. Schweiz: Ja
  Pr. person: Op til ca. 8160 kr. om måneden
   
 7. Grækenland: ?
  Bliver tilbudt ophold og underhold i "open centres," hvor der også ydes psykologisk støtte
   
 8. Italien: Ja (lommepenge)
  Ca. 19 kroner om dagen pr. person (570 kr. pr. person om måneden)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: Ca. 2280 kr. om måneden.

   
 9. Kroatien: Ja
  97 kr. om måneden til asylansøgere uden egne økonomiske midler

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: Ca. 388 kr. om måneden.
   
 10. Holland: Ja
  I asylcenter:
  Mellem 150-336 kr. om ugen pr. voksen til mad (600-1.344 kr. for 4 uger) 
  Derudover yderligere ca. 97 kr. til andre udgifter 
  Kan tjene op til ca. 105 kr. om ugen ved at arbejde i asylcenteret (420 kr. for 4 uger)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: : Ca. 1297-2785 kr. om måneden.

   
 11. Polen: Ja
  Både til asylansøgere indenfor og udenfor asylcentrene (det bestemmer asylansøgeren selv i Polen)
  I asylcenter:
  Tre måltider om dagen, herudover ca. 126 kr. om måneden og 250 kr. i engangsbeløb/kuponer til tøj m.m. Hvis man har børn under tre år, i daginstitution eller grundskole, kan man få yderligere 480 kr. om måneden
  Udenfor asylcenter: 
  En person: 1350 kr. om måneden
  For hver person i en familie på to personer: 1080 kr. om måneden (2160 kr.)
  For hver person i en familie på tre personer: 810 kr. om måneden (2430 kr.)
  For hver person i en familie på fire eller flere personer: 690 kr. om måneden 

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år og bosiddende i asylcenter: Ca. 732 kroner om måneden og en engangsydelse på 250 kr. 

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år bosiddende udenfor et asylcenter: Ca. 2760 kr. om måneden

   
 12. Rumænien: Ja
  180 kr. om måneden til kost og andre udgifter
  Derudover får asylansøgerne hygiejneartikler, køkkenudstyr og rengøringsmidler
  Asylansøgere har adgang til sociale ydelser under samme betingelser som rumænske statsborgere (børnebidrag, bidrag til enlige forsørgere og andre velfærdsydelser)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: Ca. 720 kroner om måneden

   
 13. Storbritannien: Nej
  Nødlidende har ret til at ansøge om og modtage asylstøtte (bolig og kontantydelse)
   
 14. Sverige: Ja (hvis asylansøgeren ikke har mulighed for at arbejde eller har egne økonomiske midler)
  Hvis der er madordning i boligen, der er stillet til rådighed:
  Pr. enlig voksen: Ca. 576 kr. om måneden
  Pr. samboende voksen: Ca. 456 kr. om måneden
  Pr. barn i alderen 0-17 år: Ca. 288 kr. om måneden
  Ved bolig uden madordning:
  Pr. enlig voksen: Ca. 1704 kr. om måneden
  Pr. samboende voksen: Ca. 1464 om måneden
  Pr. barn i alderen 0-3 år: Ca. 888 om måneden
  Pr. barn i alderen 4-10 år: Ca. 1032 om måneden
  Pr. barn i alderen 11-17 år: Ca. 1200 kr. om måneden
  Derudover kan asylansøgere søge om tilskud til særlige behov

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år i bolig med madordning: Ca. 1488 kr. om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år i bolig uden madordning: Ca. 4848 kr. om måneden

   
 15. Tjekkiet: Ja
  I asylcentrene:
  Pr. person: 99 kr. om måneden
  Omkostninger til kost og logi dækkes i det omfang, personens indkomst ikke overstiger beløb for dagpenge

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år i et asylcenter: Ca. 396 kr. om måneden

   
 16. Tyskland: Ja
  Enlige, også enlige forsørgere: 2672 kr. om måneden
  Ægtefælle eller partner: 2404 kr. om måneden
  Voksne i familien: 2136 kr. om måneden
  Børn 15-17 år: 2106 kr. om måneden
  Børn 7-14 år: 1853 kr. om måneden
  Børn 0-6 år: 1615 kr. om måneden
  Har ikke adgang til sociale ydelse på lige fod med andre personer med bopæl i Tyskland. Efter 15 måneders retmæssig ophold kan asylansøgere får socialhjælp

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: Ca. 8038 kr. om måneden

   
 17. Luxembourg: Ja
  I asylcenter uden mad pr.voksen: Op til ca. 1680 kr. om måneden
  I asylcenter med mad pr. voksen: Op til ca. 187 kr. om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år på asylcenter uden mad: Ca. 3360 om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år på asylcenter med mad: Ca. 374 kr. om måneden

   
 18. Østrig: Ja
  Ret til grundforsørgelsesydelser, herunde forplejning, indkvartering, lommepenge m.m.
  I offentlig anvist bolig: Ca. 410 kr. om måneden
  I privat anvist bolig: 
  Pr. person op til: Ca. 896 kr. om måneden
  For hel familie: Ca. 1791 kr. om måneden
  Til mad: Ca. 1567 kr. om måneden (750 kr. for børn)
  Til tøj om året: Ca. 1120 kr. om måneden
  Til skoleudstyr om året: Ca. 1493 kr. om måneden

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år: Mellem ca. 4108 og 6425 kr. om måneden

   
 19. Estland: Ja
  Ca. 672 kr. om måneden, der også skal dække mad
   
 20. Letland: Ja (lommepenge)
  Ca. 16 kr. om dagen pr. voksen, hvis man bor i et modtagelsescenter (480 kr. om måneden pr. voksen)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år på et modtagelsescenter: Ca. 960 kr. om måneden.

   
 21. Litauen: Ja (lommepenge)
  ca. 75 kroner om måneden, hvis man bor i et modtagelsescenter
  Når man fraflytter centeret, betaler myndighederne flytteomkostninger og 12 måneders husleje

   
 22. Slovakiet: Ja (lommepenge)
  I asylcentre ca. tre kroner om dagen (90 kr. om måneden)

  For en flygtningefamilie bestående af far, mor og to børn på henholdsvis 2 og 5 år på asylcenter: 180 kr. om måneden.

   
 23. Slovenien: Ja
  I asylcentre op til ca. 135 kr. om måneden
   
 24. Ungarn: Ja
  Efter første måneds ophold: 165 kr. om måneden

  Kilde: EU-oplysningen, nyhedsbureauet Reuters
Foto: Scanpix

Boligstøtte

Boligstøtte

Tilbydes asylansøgere boligstøtte?

 1. Danmark: Nej
  Asylansøgere anses ikke for at have fast bopæl i landet
   
 2. Belgien: Nej
  De har ret til ophold i asylcentre og kun modtage materiel hjælp
   
 3. Finland: Nej
   
 4. Frankrig: Ja
  I form af midlertidig ydelse på 11,35 euro (ca. 85 kr.) om dagen
   
 5. Grækenland: Nej
   
 6. Italien: Nej
   
 7. Kroatien: Nej
  Ret til indkvartering i modtagelsescentre med tre måltider om dagen, hygiejniske forsyninger og nødvendig beklædning
   
 8. Holland: Nej
   
 9. Polen: Ja
   
 10. Rumænien: Ja
  90 kr. om måneden pr. person, hvis bolig ikke er stillet til rådighed af myndighederne
   
 11. Storbritannien: Nej
   
 12. Sverige: Nej
  Migrationsverket stiller bolig til rådighed.
  Hvis asylansøgeren er i arbejde, er der mulighed for at ansøge om boligsætte, hvis ansættelsesperioden er mindst tre måneder, og hvis det kræver flygtning til en by, hvor Migrationsverket ikke har boliger.

   
 13. Tjekkiet: Nej
   
 14. Tyskland: Nej
   
 15. Østrig: Nej
  Indkvartering i egen bolig

Kilde: EU-oplysningen

Foto: Scanpix

Skole

Skole

 1. Danmark: Ja
  Ret til undervisning
   
 2. Belgien: Ja
  Skolegang er obligatorisk for alle børn under 18 år
   
 3. Finland: Ja
  I starten lærer børnene finsk og svensk
   
 4. Frankrig: Ja
  Obligatorisk fra en alder af 6-16 år
   
 5. Grækenland: Både og
  Der tilbydes visse former for undervisning i centrene
   
 6. Italien: Ja
   
 7. Kroatien: Ja
   
 8. Holland: Ja
   
 9. Polen: Ja
  Adgang til offentlige børnehave og offentlige folkeskoler på lige vilkår  som polske statsborgere
   
 10. Rumænien: Ja
  Mindreårige asylansøgere har ret til 10 års skolegang og et gratis 1-årigt introdutionsforløb til det rumænske sprog på en almindelig skole
   
 11. Storbritannien: Ja
  Undervisningspligt for alle børn fra 5-16 år
   
 12. Sverige: Ja
  Asylansøgere under 18 år har samme rettigheder som svenske statsborgere
   
 13. Tjekkiet: Ja
  Gratis grundskole og adgang til de nærmeste gymnasier. Sekundære og videregående uddannelser tilbydes ikke, men hvis ansøgerens tidligere uddannelse godkendes, får personen lov til relevant uddannelse udenfor asylcenteret
   
 14. Tyskland: Ja
  Skolepligt for børn mellem 6-18 år
   
 15. Østrig: Ja

Kilde: EU-oplysningen

Foto: Scanpix

Sundhedsydelser

Sundhedsydelser

 1. Danmark: Ja
  Ret til akut sygehusbehandling og nødvendig sundhedsbehandling
   
 2. Belgien: Ja
  Alle former for nødvendig sundhedsydelser
   
 3. Finland: Ja
  Asylcentrene har ansvar for basis sundhedsydelser
   
 4. Frankrig: Ja
  Under behandling af asylsag har man ret til sundhedspleje på nogen hospitaler. Adgang til sygesikring
   
 5. Grækenland: Ja
  Adgang til sundhedsydelser i asylcentrene
   
 6. Italien: Ja
  Adgang til det offentlige sundhedssystem
   
 7. Kroatien: Ja
  Berettiget til akut lægehjælp
   
 8. Holland: Ja
  Ret til samme sundhedsydelser som hollandske statsborgere
   
 9. Polen: Ja
  Samme lægehjælp, som tilbydes forsikrede polske borgere
   
 10. Rumænien: Ja
  Gratis primærbehandling, akut behandling, hospitalsindlæggelse og psykologbehandling. Asylansøgere har pligt til årlige sundhedsundersøgelser
   
 11. Storbritannien: Ja
  Fuld behandling i det britiske sundhedsvæsen
   
 12. Sverige: Ja
  Ret til akutte sundhedsydelser, herunder tandlægebehandling, mod gebyr på 50 SEK (svenske statsborgere betaler mellem 100-350 SEK). Alle under 18 år har ret til gratis behandling
   
 13. Tjekkiet: Ja
  Gratis lægebehandling på lige fod med tjekkiske statsborgere
   
 14. Tyskland: Ja
  Men ikke i fuldt omfang 
   
 15. Østrig: Ja
  På lige fod med østrigere eller EU-borgere

Kilde: EU-oplysningen

Foto: Scanpix

Arbejde

Arbejde

Hvornår må asylansøgeren søge arbejde?

 1. Danmark: 6 måneder efter modtagelse af asylansøgning
 2. Sverige: Dagen efter asylansøgningen er registreret
 3. Holland: 6 måneder efter asylansøgningen er registreret (men asylansøgere kan arbejde udenfor centeret i op til 24 uger om året. En del af lønnen går til asylcenteret)
 4. Tyskland: 3 måneder efter asylansøgningen er registreret
 5. Grækenland: Med det samme
 6. Østrig: Når asylansøgningen er godkendt
 7. Belgien: 6 måneder efter modtagelse af asylansøgning, eller når asylansøgningen er godkendt. 
 8. Bulgarien: Når asylansøgningen er godkendt
 9. Tjekkiet: Må ikke arbejde det første år
 10. Finland: Efter 3-6 måneder. Skal udføre frivillig samfundstjeneste som led i integrationen
 11. Frankrig: Efter et år
 12. Luxembourg: Må først arbejder 9 måneder efter asylansøgningen er registreret
 13. Norge: Asylansøgere kan søge om midlertidig arbejdstilladelse
 14. Portugal: Når asylansøgningen er godkendt
 15. Rumænien: Efter et år, hvis asylansøgningen stadig ikke er godkendt
 16. Slovakiet: Ved godkendelse af asylansøgningen
 17. Slovenien: Ved ankomst til asylcentrene
 18. Schweiz: Må arbejde, når asylansøgningen er godkent
Foto: Scanpix

Sagsbehand-lingstid

Sagsbehand-lingstid

Tiden, det tager for en asylansøger at få behandlet sin ansøgning:

 1. Danmark: 3-5 måneder
 2. Sverige: 7-8 måneder
 3. Norge: 2-4 måneder
 4. Holland: Op til 6 måneder
 5. Tyskland: 8 måneder
Foto: Scanpix

Bolig

Bolig

Hvor bliver asylansøgeren indkvarteret under behandlingen af asylansøgningen?

 1. Danmark: Asylcenter
 2. Belgien: Modtagelsescenter
 3. Finland: Asylcenter
 4. Frankrig: Modtagelsescentre
 5. Grækenland: Nyoprettede 'open centres', men asylansøgere må bevæge sig frit rundt i landet
 6. Kroatien: Modtagelsescenter
 7. Holland: Asylcenter, men hvis asylansøgeren har egne midler, må personen gerne bo uden for asylcenteret
 8. Polen: Asylansøgere må selv bestemme, om de vil bo i eller udenfor et asylcenter
 9. Rumænien: Asylcentre, hvis man ikke selv har midler til egen bolig
 10. Sverige: Asylansøgere får stillet en bolig til rådighed af Migrationsverket
 11. Tjekkiet: Flygtningecentre, men kan vælge at bo udenfor centrene
 12. Østrig: Indkvartering i egnet bolig med respekt for menneskeværdighed og under hensyntagen til familienhed
 13. Italien: Ingen ret til arbejde, før asylansøgningen er godkendt

Kilde: EU-oplysningen, nyhedsburauet Reuters

Foto: Scanpix

Mulighed for asyl

Mulighed for asyl

Hvor stor er chancen for at få asyl?

 1. Danmark: 
  For syrere: 97 procent
  For eritrere: 96 procent
  For statsløse: 89 procent
  For afghanere: 37 procent

   
 2. Sverige:
  For syrere: 100 procent
  For eritrere: 100 procent
  For statsløse: 93 procent
  For afghanere: 76 procent

   
 3. Holland (tal fra 2014):
  For syrere: 91 procent
  For eritrere: 91 procent
  For statsløse: 85 procent
  For afghanere: 50 procent

   
 4. EU-samlet:
  For syrere: 95 procent
  For eritrere: 89 procent
  For statsløse: 88 procent
  For afghanere: 63 procent

Kilde: refugees.dk, Vluchtelingenwerk, Migrationsverket

Foto: Scanpix

Familiesammenføring

Familiesammenføring

Hvornår kan en asylansøger få familien til landet?

 1. Danmark: Efter et år (man kan ansøge efter 10 måneder) - sagsbehandlingstid på ca. 5,5 til 7,5 måneder. Krav om at man selv skal kunne understøtte sin familie.
   
 2. Sverige: En flygtning har juridisk ret til at få sin familie til landet. Sagsbehandlingstiden er ca. 14 måneder. Intet krav om understøttelse
   
 3. Norge: ? - men sagsbehandlingstiden er ca. 15 måneder. Intet krav om understøttelse
   
 4. Belgien: Nær familie, når asylansøgningen er godkendt
   
 5. Storbritannien: Når asylansøgningen er blevet behandlet, og der er givet opholdstilladelse
   
 6. Tyskland: En person, der har flygtningestatus, har ret til at få sin familie til landet (oplysninger fra 2006). Det kan blive krævet, at personen selv skal kunne understøtte sin familie.
   
 7. Holland: En flygtning har ret til familiesammenføring, når personen skal kan understøtte sin familie. Afhænger af typen af opholdstilladelse, som flygtningen har fået i Holland – nogle typer kræver en vis nettoindtægt, før familiesammenføring (oplysninger fra 2006).
   
 8. Italien: En udlænding med permanent opholdstilladelse (eller opholdstilladelse for en periode længere end fem år) har ret til at påbegynde proceduren for familiesammenføring (oplysninger fra 2006).

Det har ikke været muligt at få oplyst yderligere om familiesammenføring i de enkelte lande.

Kilde: Berlingske, www.gov.uk, Rockwool Fonden

Foto: Scanpix