TIDSLINJE: Disse indberetninger ignorerede Tønder Kommune

 1. 2013

  1. Advarsel fra moderens psykolog

   Moderens psykolog underretter Tønder Kommune om mistanke om ”mistænkelig seksuel adfærd”. Psykologen noterer dog også, at oplysningerne fra moderen ”virker psykotisk”.

  2. Advarsel fra moderens læge

   Moderens læge underretter Tønder Kommune. Lægen spørger i sin underretning kommunen ”om det kan undersøges”.

  3. Advarsler fra pigens skole

   Tønder Kommune modtager flere bekymrede underretninger fra pigens skole om, at hun virker meget ”ensom”, ”søger voksenkontakt” mv.

  4. Advarsel fra sundhedsplejerske

   En sundhedsplejerske sender en underretning til Tønder Kommune. Sundhedsplejersken er ”alvorligt bekymret” for pigen, som er ”konstant utryg”, ”bange” og ”har brug for hjælp”.

 2. 2014

  1. Pigen fortæller om misbrug

   Pigen fortæller selv til en sagsbehandler i Tønder Kommune, at hun i flere år har været udsat for gentagne seksuelle overgreb.

  2. Advarsel fra børnehus

   Børnehus Syd i Esbjerg konkluderer, at det er ”helt afgørende” med en ”grundig undersøgelse” af forholdene i familien.

 3. 2015

  1. TV 2 går ind i sagen

   Pigens mor henvender sig til TV 2, som beslutter at tage sagen op.

   Først på dette tidspunkt kontakter en leder på børneområdet i Tønder Kommune Ankestyrelsen og beder om hjælp.

   Tønder Kommune iværksætter ligeledes en paragraf 50-undersøgelse (ifølge paragraf 50 er en kommune forpligtet til at undersøge forholdene i en familie ved ten på mistrivsel.